E-Judo

Judo network and forum


    50 aniversario de la muerte de Sokaku Takeda - 11/20 Aikikai Honbu Dojo, Masatoshi Yasuno

    Share

    Nagaoka

    Posts : 25
    Join date : 2013-01-12

    50 aniversario de la muerte de Sokaku Takeda - 11/20 Aikikai Honbu Dojo, Masatoshi Yasuno

    Post by Nagaoka on Wed Jul 16, 2014 12:53 am


      Current date/time is Wed Mar 21, 2018 9:35 pm